Het Servicepunt is een initiatief van:
Search
SERVICEPUNT LOKALE ENERGIE VOORWAARTS Ondersteuning voor lokale energie-initiatieven in Groningen

Meer Nieuws

Startsubsidie voor zonnepark in Oudeschans

Energie Coöperatie Oudeschans uit Oudeschans ontvangt 9.500 euro aan startsubsidie van de Provincie Groningen. De coöperatie wil een zonnepark realiseren van 600 a 700 zonnepanelen in (de nabijheid van) het dorp. De subsidie wordt onder andere gebruikt voor het organiseren van bewonersavonden en het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek wat betreft de locatie. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan de initiatiefnemers.

Oudeschans is een dorp met 52 huishoudens, klein maar vitaal, wil zijn eigen energie gaan opwekken. De meerderheid van de bewoners heeft in een belangstellingsregistratie aangegeven hier een voorstander van te zijn. De vesting Oudeschans is een beschermd dorpsgezicht met veel beeldbepalende panden, de bewoners mogen geen zonnepanelen op hun dak leggen. Er is een werkgroep van bewoners opgericht die zich gaat bezighouden met het oprichten van de Energie Coöperatie Oudeschans. Daarnaast houden zij zich bezig projectactiviteiten die nodig zijn voor het in eigen beheer opwekken van hernieuwbare energie en het op eigentijdse wijze verduurzamen van het historische dorp met behoud van het beschermd dorpsgezicht. Het doel is ongeveer 150.000kwh per jaar op te wekken, voldoende voor het jaarverbruik nu en in de nabije toekomst van de 52 huishouden van het dorp.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

De startsubsidie wordt verstrekt vanuit het programma leefbaarheid van de Provincie Groningen. Hier kunnen bewonersinitiatieven van buiten het aardbevingsgebied aanspraak op maken. Voor meer informatie over de startsubsidie voor lokale energie-initiatieven in de provincie Groningen kunt u terecht bij het Servicepunt.