Het Servicepunt is een initiatief van:
Search
SERVICEPUNT LOKALE ENERGIE VOORWAARTS Ondersteuning voor lokale energie-initiatieven in Groningen

Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts doet haar uiterste best om deze informatie nauwkeurig,  feitelijk juist en actueel te houden. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat u verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen naar ServicepuntLEV@nmfgroningen.nl.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die het Servicepunt ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door het Servicepunt gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging.

In geen enkel geval is het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.