Het Servicepunt is een initiatief van:
Search
SERVICEPUNT LOKALE ENERGIE VOORWAARTS Ondersteuning voor lokale energie-initiatieven in Groningen

Financiering

Lokale energie-initiatieven kunnen hun energieproject op verschillende manieren financieren:

  • Startsubsidie Lokale Energietransitie – startbijdrage voor energiecollectieven in de provincie Groningen
  • Revolverend Fonds Groningen – lening met een gunstige rente voor energiecollectieven in de provincie Groningen
  • Stimulering Duurzame Energie (SDE) – landelijke subsidie voor hernieuwbare energie
  • Regeling Verlaagd Tarief – energiebelastingkorting voor leden van coöperaties en VVE’s
  • Loket Leefbaarheid – voor leefbaarheidsinitiatieven

Let op! Binnen de regio is stapeling met andere subsidies soms mogelijk. Informeer hierover bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts.

Een zonproject starten
Wilt u in uw eigen buurt of dorp een zonproject starten? Bekijk dan onze factsheets over de mogelijke exploitatievarianten.